Dirka, Drususa i Konrada przypadki

Jak zdobyć Kamień Piorunów?

lightning.jpg

 • Rozmowa z Schulmannem- zgadza sie na 100zk dla każdego za pierwszy kamień, ale zapłata może byc dopiero w Altdorfie i to po odzyskaniu wszystkich fragmentów
 • Jako gwarancję prawdomówności i poważnych zamiarów daje BG Talizman Burz – niweluje do 10 uderzeń pioruna
 • Konrad ocenia przedmiot na autentyczny i wartościowy, Drusus zaś intencje maga jako szczere
 • Niklas daje BG również flaszkę terpentyny i wychodzi z pokoju
 • BG zdobywają również słoik Jagód Wilczego Krzewu od wrogo do nich nastawionej Hildette Kraas – Dirk szepcze jej do ucha coś, po czym uważa juz BG za swoich przyjaciół
 • Czarny proch BG zdobywają od miejskich kanonierów obsługujących Głośną Gertie i Cichego Mega – nadbrzeżne armaty
 • BG udają się sami pod Drzewo Wiedźm, ale bez Marie Holtz nie potrafią tam trafić
 • W drodze na farmę Holtzów rozważając porwanie Marie jako gwarancje bezpieczeństwa przed Koźlarzem i ukrycie jej na spalonej farmie Eigelów
 • Dirk ma prześladujące go myśli aby zbrukać Marie
 • Wreszcie docierają na farmę i potwierdziwszy, że Tristan ciągle żyje, w towarzystwie Marie docierają pod Drzewo Wiedźm
 • Czekający już Koźlarz wychodzi im naprzeciw

Comments

rosolowski_michal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.