Dirka, Drususa i Konrada przypadki

Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach

poor_family.jpg

  • BG orientują się, że w wyniku kłótni Tristan Eigel pchnął nożem jednego z Holtzow
  • BG podając się za przedstawicieli władz odkrywają sekret obu rodzin
  • Florian został napadnięty i złożony w ofierze Zwierzoludzion za cenę spokoju rodzin
  • Taki proceder trwa juz od wielu lat
  • BG odzyskuja pierscien Floriana Wechslera
  • Miejscem ofiarnym jest Drzewo Wiedźm, gdzieś w Oberslecht
  • Marie Holtz prosi BG zeby udali się z nią do lasu aby kogoś poznać

Comments

rosolowski_michal

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.